ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลธีรา จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.

คณะคุณครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนอนุบาลธีรา จังหวัดบุรีรัมย์

รวมจำนวน ๑๘๕ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก  ไทยจันทรารักษ์  เป็นวิทยากรนำชมสถานที่และแนะนำให้ความรู้

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi