ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชุมเห็ด (วัดหนองไผ่น้อย) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

คณะคุณครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชุมเห็ด (วัดหนองไผ่น้อย) จังหวัดบุรีรัมย์

รวมจำนวน ๗๘ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก  ไทยจันทรารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒธรรม ฝ่ายศูนย์วัฒนธรรมฯ เป็นวิทยากรนำชมและแนะนำให้ความรู้

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi