ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

คณะคุณครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รวมจำนวน ๖๑ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก  ไทยจันทรารักษ์  เป็นวิทยากรนำชมสถานที่และแนะนำให้ความรู้

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi