ติดต่อเรา

ติดต่อสำศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่อยู่: 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Phone: 044-611221 ต่อ 7600 , 7601
Email: culture@bru.ac.th
Working Days/Hours: วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์