โครงการวิจัยฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ค้นหาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

ฐานข้อมูลของเรามีสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์กว่า 600 แห่ง

    ค้นหา    

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแนะนำ

จากอาคารกว่า 600 แห่ง เราใช้ประมวลผลสารสนเทศด้วยการคำนวณแบบคอนเนคชันนิสต์ (connectionist) โดยโครงข่ายประสาทเทียม (์Neural Network) ในการคัดเลือกอาคารที่มีความน่าสนใจในการท่องเที่ยว

โครงการวิจัยฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน