กระพรวนช้าง

แบบศิลปะ : ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย)

ชนิด : สำริด

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร

อายุสมัย :  พุทธศตวรรษที่ 17 – 18

ลักษณะ : ทรงกลม ภายในกลวง ไม่มีลวดลายประดับ ตรงกลางมีวงแหวนลักษณะเป็นสันประดับอยู่ 2 วง ด้านล่างเป็นลายกลีบดอกไม้

Elephant bell

Art form : Lopburi Art (Khmer Art in Thailand)

Type : Bronze

Size : Diameter 28 cm. Height 32 cm.

Age : 12th – 13th Century CE.

Nature : Spherical, hollow inside, without decorative patterns, In the middle there are two rings decorated in the shape of a flower petal below.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ