กระพรวนโบราณทรงกลมหน้ายักษ์

กระพรวนโบราณทรงกลมหน้ายักษ์

          กระพรวนคอช้างโบราณ เป็นลายหน้ายักษ์ ใช้เพื่อปกป้องอำนาจชั่วร้าย ป้องกันภัย ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ จะเชื่อกันว่ากระพรวนเป็นสิ่งมงคล ช่วยเสริมความมั่งคั่ง เสริมความรุ่งเรื่อง ป้องกันภัย สังเกตุได้จาก การที่นิยมใส่กระพรวนให้เด็ก ๆ และสัตว์เลี้ยงในสมัยโบราณ  ลูกนี้เป็นลายที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ที่สุด อาจมีการผ่านพิธีกรรมทางศาสนามาด้วยส่วนหนึ่ง เพราะในประเทศพม่าจะนับถือ แม่ยักษ์ ไหว้ขอเพื่อความเป็นมงคลตัดกรรมตัดเวร

The ancient giant bell in the shape of a giant

            Ancient elephant neck necklace It is a giant face. Used to protect against evil forces. Protect ancient dangers. It is believed that the bell is auspicious. Help increase wealth Reinforce the dawn of protection Notice from The popular way to wear a bell for children and pets in ancient times. This is the pattern that is believed to be the most holy. May have passed a religious ritual. Because in Burma respect the mother giant pay respects for auspiciousness to cut off the fate.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ