กระพรวนโบราณหน้าราหู

กระพรวนโบราณหน้าราหู

          กระพรวนพระราหู สัญลักษณ์แห่งอำนาจ ความมั่งคั่ง เกียรติยศ ชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทอง กระพรวน ในความเชื่อของคนไทยยุคโบราณ โดยเฉพาะยุคทวาราวดี มีความเชื่อว่ากระพรวนเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ เกียรติยศชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งยังเป็นเครื่องรางใช้ขจัดสิ่งชั่วร้าย ป้องกันเสนียดจรัญไรคุณไสย อวิชาต่าง ๆ

Ancient bell face Rahu

            Rahu Symbols of power, wealth, honor, fame and property, money, rung in the beliefs of ancient Thai people. Especially the Dvaravati era There is a belief that the symbol is a symbol of power and wealth. Abundance Honor, reputation and property, It is also a talisman to eliminate evil. Preventing skunk Charai Sai Sai on various subjects.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ