กลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร 

            จากอาณาเขตที่ตั้งทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือประเทศกัมพูชา ทำให้  มีการอพยพและได้รับอิทธิพลทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์เขมร โดยกลุ่มไทยเขมร เป็น  กลุ่มประชากรไทยที่พูดภาษาเขมร มักเรียกอีอย่างหนึ่งว่า เขมรสูง ส่วนใหญ่พบในเขต 3 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ซึ่งกลุ่มไทยเขมรในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อำเภอสตึก อำเภอประโคนชัย อำเภอประคำ อำเภอนางรอง อำเภอกระสังและอำเภอละหานทราย

            ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 

                กลุ่มไทยเขมร รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น    ทั้งภาษาการดำเนินวิถีชีวิต และความเชื่อ ประเพณีที่มีความสำคัญได้แก่

             พิธีแซนโฎนตา

             พิธีแซนโฎนตาหรือการเซ่นผีปูย่าตายาย หรือผีบรรพบุรุษของชาวเขมรที่ทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วงศาคณาญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้แบ่งออกเป็นวันเบ็นตูจ และวันเบ็นทม คือสารทเล็ก และสารทใหญ่ โดยเบ็นตูจ จัดกันในวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 10 และ เบ็นทม จักขึ้นในวันแรม 14-15 ค่ำ เดือน 10 สถานที่ทำพิธีแซนโฎนตาจะเครื่องเซ่นมาเซ่นวิญญาณบรรพบุรุษที่ในเรือนบ้านของเจ้าพิธีที่จัดไว้ หรือที่ศาลโฎนตา คือศาลผีปู่ซึ่งเป็นศาล ที่อยู่ของวิญญาณบรรพบุรุษประจำหมู่บ้าน  ประเพณีโฎนตา มีลักษณะเช่นเดียวกับประเพณีไหว้ผีปู่ยาของชาวไทยลาว เป็นประเพรีที่แสดงถึงความกตัญญูรู่คุณ การตอบแทนบุญคุณตาม  โอกาสและตามเทศกาล ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นค่านิยมท้องถิ่นของชาวอีสานทุกหมู่เหล่าเป็นคนมีความ  กตัญญูรู้คุณโดยเฉพาะบุพการีและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังระลึกถึงอยู่เสมอ

Thai – Khmer ethnic group

            From the southern boundary of Buriram province adjacent to neighboring countries Namely Cambodia, resulting in migration and being influenced in the language and culture of the Khmer ethnic group In which the Thai Khmer group is a Thai population speaking Khmer Often referred to as E, Khmer, high, mostly found in the 3 provinces Namely Surin, Sisaket, Buriram, where most Thai Khmer groups in Buriram live in the southern part of Buri Ram, including Satuek District, Prakhon Chai District, Prakham District, Nang Rong District, Krasang District and Lahan Sai District.

            Unique traditions

            Cambodian Thai groups preserve traditions That is a strong cultural identity Both language, way of life and beliefs and traditions that are important include

            San Donta Ceremony

            San Dhona Ceremony or the Ghost Pupen Grandmother Or the ancestor spirits of the Khmer people who made to dedicate the merit to the deceased relatives, which are divided into Ben Thu and Ben Thu, which are Sarat small and Sarat. In which Ben Tuej held on the 14th-15th lunar month of the month, and the 10th of the 10th-10th lunar month of the month. Of the ceremonies provided Or at the Danta Court Is the spirit of the Grandfather’s spirit shrine The address of the ancestral spirit of the Danta village tradition. Has the same characteristics as the Lao ancestral pay respect respect tradition Is a manifestation of gratitude In return Occasions and festivals Which is a reflection of the local values of the Isan people in every group. Gratefulness, especially the deceased ancestors and ancestors, is always remembered.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ