กับแก๊ป

กับแก๊ป

            เป็นเครื่องมือใช้จับตายหนู กระแต กระรอกหรือนก โดยใช้เหยื่อ มีลักษณะคล้ายกับแก๊ปที่ใช้วางตั้งบนพื้นขวาง ทางเดินหนูพุกหรือหนูท้องขาว แต่กับดักชนิดนี้ ใช้แขวนที่ ใดที่หนึ่งบนเรือนพักอาศัย ดักหนูบนเรือนหรือใช้แขวนบน ต้นไม้ กิ่งไม้ ดัก กระแต กระรอก และสามารถใช้ดักนกได้ ชาวบ้านบางท้องที่เรียกกับแขวน โดยเรียกตามลักษณะการ จัดวางเครื่องมือ

With cap

            Is a tool used to detect rodents, chipmunks, squirrels, or birds using prey, similar to the capes used on the ground. Voles or white stomach rats But this type of trap is used to hang somewhere on the shelter To trap mice on the house or to hang on trees, twigs, chipmunk traps, squirrels and can be used to trap birds. Some local people call and hang. By calling according to the characteristics Place the tools.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ