การแต่งกาย กลุ่มชาติพันธุ์ไทยส่วย(กูย)

การแต่งกาย กลุ่มชาติพันธุ์ไทยส่วย(กูย)

         การแต่งกายและผ้าทอ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยส่วย (กูย) คุณค่าและความสำคัญ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยส่วย มีการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย มีเทคนิคการทอและลวดลายที่แตกต่างกันไป เช่น จิกกะน้อม (ผ้าหางกระรอก) จิกกวี (อันลุยซีม) จิกโฮล (ผ้ามัดหมี่ลายทาง) จิกอซอง (ผ้ายกลาย)

         – จิกกะน้อม เป็นผ้าที่มีลักษณะคล้ายผ้าหางกระรอกหรือผ้ากะเนียวของชาวไทยเขมร เป็นสีล้วน ลักษณะออกจะเหลี่ยมมัน เป็นผ้าสำหรับผู้ชายนุ่งในพิธีการสำคัญต่าง ๆ

         – โสร่ง เป็นผ้าลายตารางสี่เหลี่ยมใหญ่มีหลายสี ในการทอจะนำเส้นไหมมา “กวี” หรือมา:.บกันสองเส้นเพื่อให้เกิดความมันและหนา

         – จิกกวี นผ้าที่มีลักษณะคล้ายอันลุยซีมของชาวไทย-เขมร จะมีลายทางยาวเป็นร่องเ 1 เป็นผ้าที่ผู้หญิงใช้นุ่งในงานสำคัญๆ

         – จิกโฮล เงนผ้าประเภทผ้ามัดหมี่ลายทาง เรียกว่า “จิกโฮล” การนุ่งผ้าประเภทนี้จะต้องต่อเฉิง (ตีนซิ่น) และอึมเปิล (หัวซิ่น) เช่นเดียวกับจิกกวี

         – สไบกอซอง ผ้าสไบที่ใช้พาดบ่าหรือเป็นผ้าเบี่ยงของชาวไทยส่วยเป็นผ้ายกดอกหรือยกเขาเรียกว่าตะกอชาวไทยส่วยจะเรียกผ้าประเภทนี้ว่า ผ้าแก๊บ จะทอแล้วนำมาตัดเป็นตัวเสื้อและผ้าสไบ ส่วนมากตัวเสื้อจะนิยมสีดำ

          – หัวซิ่น เรียกว่า อึมเปิล จะทอเป็นหลายขิต คล้ายของชาวไทยลาว มีไว้สำหรับต่อหัวซิ่น

          – ตีนซิ่น มี 2 ชนิดคือ เจิงหรือยืง เป็นตีนซิ่นที่มีความกว้าง 2 นิ้ว นิยมสีดำ โดยทอเป็นผ้าฝ้ายริมขอบล่างสุดใช้ไหมสีเหลืองแดง และกระบูลเป็นตีนที่มีลายเป็นผ้ามัดหมี่เหมือนกะโบล ของชาวไทยเขมร

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ