การแต่งกาย กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร

การแต่งกาย กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร

กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรมีการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย มีเทคนิคกาทอและลวดลายแตกต่างกันไป เช่น ผ้าโฮลผ้าสมอ ผ้าอันลุยซีม หรือจะประชวร (ผ้าหางกระรอกคู่) ผ้ากะเนียว ผ้าโรลเประ ผ้าชะพูดลีด (สไบผู้หญิง ผ้าปะโบล (เชิงผ้านุ่ง) เป็นต้น

การแต่งกายของชาวไทยเชื้อสายเขมรในอีสานใต้ โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นที่น่าชื่นชม ผู้หญิงวัยสาวก่อนที่เข้าสู่วัยแต่งงานจะต้องเรียนรู้การทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือก่อนที่จะออกเรือนโดยเฉพาะการตัดเย็บที่เรียกว่า “อาวเก็บ” ซึ่งเป็นเสื้อคอกลมแขนกระบอก สมัยก่อนใช้เงินพดด้วงแทนกระดุมเสื้อ ผู้หญิงจะนุ่งผ้าไหมทอมือที่มีลวดลายสีพื้นสวยงามเช่น ผ้าสมอ ผ้าสกู ผ้ากระเนียว ผ้าอันเปรม ผ้าโฮล ผ้าเก็บ ผ้าจคอ ผ้าโสร่งใช้ผ้าไหมพาดบ่าโดยพาดให้ชายผ้าอยู่ด้านหน้าอ้อมผ่านใต้รักแร้แล้วตวัดกลับไปด้านหลัง เป็นผ้าสไบหรือผ้าเยงไหลเรียกว่า “ผ้าเก็บ” ถ้าไปวัดจะเบี่ยงผ้าเก็บเป็นสีขาว ปัจจุบันหญิงจะสวมเสื้อตามสมัยนิยม ส่วนมากจะเป็นเสื้อลูกไม้นุ่งผ้าไหมทอมือ ส่วนผู้ชายจะนุ่งผ้าโจงกระเบนเรียกว่า”จองกระเบ็น” โดยใช้ผ้าโฮลเปราะ ทอเป็นผืนยาวไม่เย็บชายผ้าติดกัน ปัจจุบันผู้ชายจะนุ่งผ้าโสร่งการแต่งกาย

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ