คันฉ่อง

คันฉ่อง

          คัน คือ ด้ามของวัสดุ สำหรับ ถือ

          ฉ่อง เป็น คำเดียวกัน กับคำว่า ส่อง

เป็นเครื่องใช้แผ่นกลมทำด้วยโลหะขัดเงา ใช้ส่องหน้าเช่นเดียวกับกระจก ต่อมาใช้เรียกกระจกส่องหน้าแบบที่ตั้งโต๊ะเครื่องแป้ง คำว่ากระจก เป็นคำที่รับมาจากภาษาเขมรว่า กญฺจกํ อ่านว่า (ก็อญ จ็อก)

Mirror

            The rod is the handle of the material for carrying

            Chong is the same word as shining.

Is a machine that uses circular plates made from polished metal Used to look at the face like a mirror Later used to refer to the front mirror In the dressing table, the word “mirror” is derived from the Khmer language. Khor Jak Read (Khor Jok)

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ