ด้วงดักหนู (หน่วง)

ด้วงดักหนู (หน่วง)

           ใช้ดักจับตายหนูโดยมีเหยื่อล่อภายใน หรือใช้ดักกระรอก กระแตโดย วางไว้บนกิ่งคาคบไม้พอได้ เป็นเครื่องมือดักหนที่ประดิษฐ์ใช้กันแพร่หลายใน สมัยก่อน ๆ ปัจจุบันยังคงมีใช้กันอยู่ แต่ก็เริ่มลดน้อยลง ในภาคอีสานมีชื่อ เรียกหลายชื่อ เช่น หน้วงดักหนู หรือหน่วง มีความหมายว่า เหนี่ยวดึงไว้ ทําให้ช้า เจ็บปวดหนัก เรียก เจ็บหน่วง ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้ก็ทําให้หนูเจ็บปวด หนักก่อนที่ต้องตาย ภาคกลางเรียก ด้วง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี ที่ใช้วิธีการสีให้ เกิดเสียง เรียก “ซอด้วง” จึงไม่แน่ใจว่า ซอด้วง ขอยืมชื่อ “ด้วงดักหนู” หรือ ด้วงดักหนูยืมชื่อมาจาก “ซอด้วง” เพราะทั้งสองชนิดก็มีลักษณะส่วนประกอบ ใกล้เคียงกัน คือ มีไม้คันและกระบอกเป็นส่วนประกอบหลัก

Mouse Trap Beetle (Delay)

            Used to trap rodents with bait inside. Or use the chipmunk to trap squirrels by placing them on a branch Is a trap device that has been widely used in the olden days, still in use But began to diminish In the northeast, there is a name Many names, such as the trap or delay. Meaning Pulled to cause slow, heavy pain, called a localized pain, which this device causes the pain to rat Heavy before death, the central part is called the beetle, which is a musical instrument. That uses the method of making sounds Called “Saw beetle”, so not sure if Saw beetle borrowed the name “rat beetle” or rat beetle borrowed from the name “beetle beetle” because both types have similar components, which are wood, rod and cylinder as the main components.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ