ตรีศูรย์

            ตรีศูล หรือย่อว่า ตรี (สันสกฤต: त्रिशूल, trishūla) เป็นประเภทของสามง่ามในวัฒนธรรมอินเดีย แต่ก็พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกัน ตรีศูลมักใช้เป็นสัญลักษณ์ในศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนา คำนี้มีความหมายว่า “หอกสามเล่ม” ในภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี

รายละเอียดของตรีศูล

            ตรีศูลเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย เป็นอาวุธประจำกายของพระศิวะ เทพเจ้าฮินดู และกล่าวกันว่าเป็นอาวุธที่ใช้ตัดพระเศียรของพระพิฆเนศวร ปลายแหลมทั้งสามของตรีศูลมีความหมายและความสำคัญที่แตกต่างกัน และมีเรื่องเล่าในศาสนาฮินดู มักมีการกล่าวกันว่าปลายแหลมทั้งสามของตรีศูลแทนตรีเอกานุภาพ — การสร้าง การรักษา และการทำลาย, อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Trisun

            Trident or abbreviated as tris (Sanskrit: त्रिशूल, trishūla) is a type of trident in Indian culture. But also found in Southeast Asia as well, Trident is often used as a symbol in Hinduism and Buddhism. This word means “three spears” in Sanskrit and Pali.

Details of Trident

            Trident is a symbol of wealth. It is a personal weapon of Lord Shiva, the Hindu god and is said to be the weapon used to cut the head of Ganesha. The three pointed ends of the Trident have different meanings and importance. And there are stories in the Hindu religion. It is often said that the three trilogy of Trident represent the Trinity – creation, healing, and destruction, past, present, and future.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ