นางปรัชญาปารมิตา

นางปรัชญาปารมิตา

แบบศิลปะ : ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย) แบบบายน

ชนิด : สำริด

ขนาด : สูง 11 เซนติเมตร

อายุสมัย : ราวพุทธศตวรรษที่ 18

ลักษณะ : ลักษณะเป็นเทวสตรี สันนิฐานว่าเป็นรูปนางปรัชญาปารมิตา พระเศียรสวมมงกุฏ กรองศอประดับอุบะ สวมพาหุรัด พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว นุ่งผ้าเป็นริ้ว มีชายผ้ารูปหางปลา คาดเข็มขัดประดับอุบะขนาดใหญ่

Pratchaya-Paramita

Lopburi Art (Khmer Art in Thailand)

Bronze

Height 11 cm

13th Century CE.

            Nature Hindu Deity, That the image is a philosophy of Paramita Head wearing a tiara Oman decorated necklace, wearing Pahurap, left hand holding lotus, Wearing a corduroy With a fish tail pattern Wearing a large belt decorated.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ