ผ้าทอ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ้ง (ไทยนางรอง)

ผ้าทอ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ้ง (ไทยนางรอง)

– หญิง นุ่งผ้าโจงกระเบน เป็นไหมหางกระรอกสีเข้ม สวมเสื้อลูกไม้มีแขน คาดผ้าตะเบงมาน

-ขาย นุ่งผ้าโสร่ง เป็นผ้าไหม คาดเอว (เคียนพุ) ด้วยผ้าไหม และพาดป่าด้วยผ้าไหมอีกผืน สวมเสื้อย้อมคราม หรือเสื้อผ้าไหมลายตาราง

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ