ผ้าทอ กลุ่มชาติพันธุ์ ไทย-ลาว

ผ้าทอ กลุ่มชาติพันธุ์ ไทย-ลาว

– ผ้ามัดหมี่ เป็นผ้าไหมหรือผ้าที่เกิดลวดลายจากกการย้อมและทอเป็นหลักโดยการย้อมเส้นไหมเป็นรอยด่างโดยการผูกหรือมัดให้เกิดช่องว่าง

– ผ้าหางกระรอก เป็นผ้าไหมที่ทอเพื่อทำเป็นผ้าโสร่งโจงกระเบน มีความแน่นเรียบหนาหน้าผ้ากว้าง สีมีการตีเกลียวเส้นไหมสลับสี เพื่อให้เกิดสีเหลื่อม

– ผ้าตีนจก หรือ ผ้าที่ทอลวดลายสลับกับการปักหรือควักเส้นไหมขึ้นมาระหว่างสอด

– แพรวา เป็นผ้าที่สืบเนื่องมาจากความเชื่อของชาวภูไท ทอด้วยมือลวดลายของผ้าเป็นลักษณะผสมระหว่างลายขิดกับลายจก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ขิดไหม

– ผ้าขิด เป็นผ้าพื้นเมืองของอีสาน ผ้าที่ทอด้วยฝ้าย เรียกว่า ขิดฝ้าย

– ผ้าซิ่นตีนแดง เป็นผ้าไหม/ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ถือเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ