ผ้าทอ กลุ่มชาติพันธุ์ ไทยส่วย(กูย)

ผ้าทอ กลุ่มชาติพันธุ์ ไทยส่วย(กูย)

– โสร่ง เป็นผ้าลายตารางสี่เหลี่ยมใหญ่มีหลายสี ในการทอจะนำเส้นไหมมา “กวี” หรือมาควบบกันสองเส้นเพื่อให้เกิดความมันและหนา

– จิกกวี เป็นผ้าที่มีลักษณะคล้ายอันลุยซีมของชาวไทย-เขมร จะมีลายทางยาวเป็นร่องเ 1 เป็นผ้าที่ผู้หญิงใช้นุ่งในงานสำคัญ ๆ

– จิกโฮล เป็นผ้าประเภทผ้ามัดหมี่ลายทาง เรียกว่า “จิกโฮล” การนุ่งผ้าประเภทนี้จะต้องต่อเฉิง (ตีนซิ่น) และอึมเปิล (หัวซิ่น) เช่นเดียวกับจิกกวี

– สไบกอซอง ผ้าสไบที่ใช้พาดบ่าหรือเป็นผ้าเบี่ยงของชาวไทยส่วย จะทอเป็นผ้ายกดอกหรือยกเขาเรียกว่าตะกอชาวไทยส่วยจะเรียกผ้าประว่าผ้าแก้บ จะทอแล้วนำมาตัดเป็นตัวเสื้อและผ้าสไบ ส่วนมากตัวเสื้อจะนิยมสีดำ

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ