พระกรุนาดูน

พระกรุนาดูน

            พระกรุสมัยทวารวดีหรือพระกรุนาดูน สมัยทวารวดีอายุกว่า 1,200 ปี เนื้อเป็นหินออกสีดำ เป็นพิมพ์นั่งเมือง พิมพ์ซุ้มโพธิ์ และเป็นพระแผง

Krunadoon

            Buddha amulet from the Dvaravati period or Buddha amulet, The Dvaravati period is over 1,200 years old. The texture is black. Is typed in the city seat Pho arch type And is a king

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ