พระอิศวร (ศิวะ) มหาเทพแห่งการทำลาย

พระอิศวร (ศิวะ) มหาเทพแห่งการทำลาย

            พระศิวะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล พระองค์จะทรงประทานพรวิเศษ ให้แก่คนผู้หมั่นกระทำความดี และยึดมั่นในศีลธรรมเท่านั้น 

            รูปลักษณ์ของพระศิวะนั้นมีปรากฏมากมายหลายลักษณะด้วยกัน แต่จุดเด่น ที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ ของพระศิวะก็คือ รูปพระจันทร์เสี้ยว ดวงตาดวงที่ 3 บนหน้าผาก สร้อยประคำที่เป็นหัวกะโหลก และงูที่คล้องพระสอหรือคอของพระองค์อยู่นั้น ก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระศิวะ

Shiva The Great God of Destruction

            Lord Shiva is a great god in the universe. He will give you a wonderful blessing. For those who do good And adhering to morals only.

            The appearance of Lord Shiva has many characteristics. But the outstanding feature that can be considered as the identity of Lord Shiva Is a crescent moon 3 eyes on the forehead, Skull beads And the serpent that was hanging around his neck It can be considered as the identity of Lord Shiva.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ