พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

แบบศิลปะ : ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรในประเทศไทย)

ชนิด : สำริด

อายุสมัย : พุทธศตวรรษที่ 18

ลักษณะ : พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เกล้าผมเป็นมวยสูงทรงกระบอก สวมกระบังหน้า  พระนลาฏกว้าง พระขนงต่อกับพระนาสิกใหญ่ พระเนตรเหลือบมองต่ำ พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย สวมกุณฑล พระหัตถ์มี 4 กร ถือสิ่งของภายในพระหัตถ์ นุ่งผ้าสั้นยาวเหนือเข่า เป็นริ้ว ชักชายผ้าเป็นวงโค้งด้านหน้า ประทับยืนบนแท่นสี่เหลี่ยม

Bodhisattva Avalokitesavara

Lopburi Art (Khmer Art in Thailand)

Bronze

13th Century CE.

            Bodhisattva Avalokitesavara. The hair is a tall, cylindrical bun, Wear a visor, Wide forehead, eyebrows attached to the big nose,  Low eyes, Mouth smile, Wear earrings, There are 4 hands in the hand. Wearing short, long fabric above the knee, streaked Draw the hem in the front curve. Standing on the square pedestal.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ