พะเนียดนกเขา

พะเนียดนกเขา

            พะเนียดทำจากแกนไม้เนื้อแข็ง  เหลาบากเจาะเตรียมไว้  เพื่อต่อกับส่วนประกอบอื่น ๆ  มีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร  แบ่งครึ่งหนึ่งเป็นกรง  อีกครึ่งหนึ่งทำชาน  กรงที่ฐานทำจากเส้นหวายเป็นรูปวงกลม  รอบไม้แกนต่อขึ้นข้างบนด้วยเส้นลวด  ที่ได้จากการเผาล้อรถจักรยานยนต์  รอยต่อยึดกับโครงหวายเป็นช่องตาห่างๆ  มีประตูเลื่อนเข้าออกด้านล่าง  ใช้เป็นที่ขังนกต่อ  ครึ่งหนึ่งของไม้แกนด้านหน้าทำชาน  โดยดัดเส้นลวดใหญ่  มนโค้งสอดเข้าแกนไม้ปลายลวดต่อติดกับหน้ากรงด้านล่าง  ถักร้อยตาข่ายโดยรอบบนแกนไม้ทำไม้เกาะ (คอน)  จากกิ่งไม้ปลายข้างหนึ่งผูกติดกับปลายแกนไม้  ปลายอีกข้างหนึ่งผูกเชือกต่อไปยังสลัก  สลักทำจากเส้นลวดตรงกลางดัดโค้งมนเป็นปมปลายอีก  ข้างในผูกติดด้านบนสุดของกรง  ไม้เกาะสามารถยกขึ้นลงได้  ฝาครอบทำจากเส้นลวด  ดัดโค้งที่ปลายลวด  ต่อจากปลายไม้แขนที่สอดกับไม้แกน  ซึ่งมีสปริง 2 ข้าง  รัดอยู่ด้านข้าง  ส่วนโค้งฝาครอบวางบนแกนไม้  ถักตาข่ายรอบฝาครอบ  ยกฝาครอบขึ้นแล้วปล่อย ฝาครอบจะดีดกลับลงด้วยแรงสปริง

Flounder

            Known to be made of hardwood core. Sharpening, notching, drilling, preparing In order to connect with other components, with a length of about 60 centimeters, divided in half into a cage The other half made a loggia. The cage at the base is made of circular rattan lines. Around the core of the wood, ascending upwards with a wire Obtained from the burning of motorcycle wheels The seam is attached to the rattan frame as a space in the eyes. With sliding doors in and out at the bottom Used as a prison for birds Half of the front axle wood made the loggia By bending the big wire Rounded, inserted into the core of the wire to the bottom of the cage below Knit a net around the core of the tree, making a stick (perch) from one end of the branch to attach to the end. The other end, tied the rope to the latch The latch is made of a wire in the middle, bent and rounded into another end knot. Inside, tied to the top of the cage Sticks can be lifted up and down The cover is made of wire. Bending at the end of the wire Following from the end of the arm, which is inserted into the rod, which has springs on both sides, fastened to the side The curved part of the cover is laid on a wooden core. Knit mesh around the cover Lift the cover and release. The cover will snap back down with spring force.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ