พิธีกรรมในการคล้องช้าง 

พิธีกรรมในการคล้องช้าง 

            พิธีกรรมจะเริ่มที่ศาลปะกําหรือโรงปะกํา เพื่อแจ้งให้ผีปะกำหรือครูปะกําทราบว่าพวกของตนจะ  ออกไปคล้องช้างขอความคุ้มครองดูแลรักษาให้แคล้วคลาดจากอันตรายและให้มีโชคลาภกลับมาในพิธีจะมี ครูบาใหญ่หรือหมอเฒ่าเป็นประธานมีหมอสะดําอีกสามคนเป็นผู้ช่วย รวมเป็น 4 คนจะทําพิธีกรรม ส่วนหมอช้างอื่นและญาติพี่น้องจะนั่งล้อมรอบอยู่ในพิธีนั้น หมอช้างที่จะเข้าทำพิธีเช่นผีปะกำต้องนุ่งโสร่งไหม สีเขียวตองอ่อนไม่สวมเสื้อถือผ้าขาวม้า 2 ผืนผืนหนึ่งคาดเอวผืนหนึ่งคล้องเฉลียงไหล่

            เมื่อการเซ่นสรวงผีปะกําเสร็จสิ้นลง หมอเฒ่าจะยกหนังปะกําจากศาลปะกํามาวางบนหลังช้างต่อ โดยม้วนหนังปะกําเป็นวง 2 วงวางทับหนังรองหลังช้างผูกไม้งอหรืองกติดกับหนังปะกำเมื่อทุกอย่างพร้อม แล้วหมอเฒ่าทุกคนจะอำลาญาติพี่น้องเพื่อออกเดินทางตามฤกษ์ยามที่หมอเฒ่ากำหนดไว้

Ritual for carrying an elephant

            The ritual begins at the Pak Kach court or the Pak Kach rang. In order to notify the ghost or the Pak Pa teacher to know that their own will Going around with elephants to seek protection and to be safe from danger and to have good fortune in the ceremony. Kruba Yai, or Dr. Tao is the president, with three other black doctors as a helper, for a total of 4 people to perform the ritual. As for other Doctor Chang and relatives sitting around in that ceremony Doctor Chang, who is going to perform a ritual, such as ghost Pakak, must wear a sarong? Light green, not wearing a shirt, holding 2 pieces of loincloth, a waist belt around the shoulder pad.

            When the spirits of the spirits were finished The old doctor will bring the leather patch from the court to put on the elephant’s back. By curling the skin into 2 rings, covering the back of the elephant with a wooden stick, bent or bent to the skin when everything is ready Then all the elder doctor will bid farewell to relatives to travel according to the auspicious time that the elder doctor has set.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ