ภาชนะทรง “กระปุก”

เป็นเครื่องเคลือบที่มีลักษณะกลม ป้อมเตี้ยหรือทรงกลมแป้น ขนาดไม่ใหญ่นัก ปากเล็ก มีทั้งรูปแบบปกติ และแบบที่มีรูปสัตว์ เช่น ช้าง นก กระต่าย ม้า แมว ประกอบ ภาชนะทรงนี้มักเคลือบน้ำเคลือบสีน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่

          Is a porcelain that has a round shape Fortress is short or round Not too large in size and with a small mouth And with animal shapes such as elephants, birds, rabbits, horses, and cats. This container is most often coated with a brown coating.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ