ภาชนะทรง “คนโท หรือ หม้อน้ำ”

          บางใบมีลักษณะคล้ายผลน้ำเต้า บางใบทำเป็นรูปบุคคล หรือรูปสัตว์ เช่น ช้าง นก  รูปทรงหลักจะมีคอยาว ปากบาน ฐานเล็ก ส่วนกลางลำตัวป่องออก นิยมเคลือบสีน้ำตาล หรือเคลือบสองสีในใบเดียวกัน

          Some leaves look like gourds. Some leaves are made into portraits or animals, such as elephants, birds. The main shape has a long neck, a small base of the mouth, and a bloated body. Popular brown coating Or coated in two colors on the same sheet.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ