ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ

27 มีนาคม 2566 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ ด้วยความยินดียิ่ง ขอบพระคุณสำหรับข้อแนะนำแลกเปลี่ยนมากค่ะ

+26

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ