ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

สำนักศิลปะวัฒนธรรม นำโดย ผศ.ดร.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วย ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนัก และ อ.ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช อ.ธนากร เทียมทัน คณะกรรมการประจำสำนัก ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ