ศิวลึงค์

ศิวลึงค์

วัสดุ : หินทราย
แบบศิลปะ : ศิลปะเขมรในประเทศไทย  
อายุสมัย : อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 (ประมาณ 1,500 – 1,700 ปี)
          ศิวลึงค์  คือองค์กำเนิดเพศชายที่เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ  หมายถึงการสร้างสรรค์  ความมั่งคั่ง  ความเจริญรุ่งเรือง ในขณะเดียวกันก็หมายถึงตรีมูรติ (เทพเจ้า3 องค์ในศาสนาพราหมณ์) ด้วย  โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

                        ส่วนล่าง เป็นรูปสี่เหลี่ยม เรียกว่า พรหมภาค หมายถึง พระพรหม 

                        ส่วนกลาง เป็นรูปแปดเหลี่ยม เรียกว่า วิษณุภาค หมายถึง พระวิษณุ

                        ส่วนบน เป็นรูปกลม เรียกว่า  รุทรภาค หมายถึง พระศิวะ

Shiva linga

Sandstone

Lopburi Art (Khmer Art in Thailand)

11th – 12th Century CE.

            Shiva linga  is the male origin symbolizing Lord Shiva Means creation, wealth, prosperity At the same time, it also means Trimurati (3 gods in Brahmanism), divided into 3 parts.

                        The lower part is a rectangle called the Brahma region, meaning Brahma.

                        The middle part is an octagon called Vishnu. It means Vishnu.

                        The upper part is a round shape, called the Raruphap, which means Shiva.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ