ศึกษาดูงานแหล่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามรอยเส้นทางวิถีและอารยธรรมไทย

คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ศึกษาดูงานแหล่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามรอยเส้นทางวิถีและอารยธรรมไทย ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมหาสารคาม

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ