ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 จำนวน 39 ท่าน ในโครงการค่ายสังคมศึกษา วิทยากรบรรยายนำชมศูนย์ฯ โดยคุณกิตติสา วงศ์คำ

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ