ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 จากโรงเรียนเทศบาล 3

8 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 จากโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 166 คน ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2566

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ