ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ อาจารย์อรรถพล ธรรมรังษี และ นักศึกษาสาขาภาษาไทย เข้าศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้ และใบลาน

20 ธันวาคม 2566 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ อาจารย์อรรถพล ธรรมรังษี และ นักศึกษาสาขาภาษาไทย จำนวน 32 คน เข้าศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้ และใบลาน

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ