ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้ ในรายวิชาคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม

4 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้ ในรายวิชาคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม จำนวน 26 คน

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ