สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญ วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

+71

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ