ส้อมปลาไหล

ส้อมปลาไหล

            เป็นเครื่องมือใช้เสียบแทงล่าปลาไหลที่หลบอาศัยทํารูอยู่ในดินโคลนตามแหล่งน้ำ สระน้ำที่เริ่มแห้งหรือแห้ง ดินโคลนหดตัวแยกแตกระแหง ส้อมเป็นชื่อเดียวกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ใช้ร่วมกับช้อน เป็นซี่แยกออกสี่ซี่ใช้เสียบชิ้นอาหาร หรือมีซี่เป็นสองชี้ใช้เสียบชิ้นผลไม้ จากลักษณะการใช้ที่ใกล้เคียงกัน ส้อมปลาไหลก็มีซี่เป็นง่ามสองซี่ มีคันและด้ามมือจับใช้กดแทง เสียบปลาไหลในดินโคลน

Eel fork

            Is a tool used to stab the eel which hides shelter in mud in the water source Pools that start to dry up or dry up Mud, shrinking, separation, cracking The fork is the same name as the tableware. Use together with a spoon. Into four separate spokes, used for plugging food pieces Or with two spokes used for plugging fruit pieces From similar uses The eel fork has two prongs. With a handle and handle used to press and stab Plug the eel into the mud.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ