หน้าไม้

หน้าไม้

            เครื่องมือล่าสัตว์ที่มีอานุภาพฤทธิ์เดชรองจากปืนแก๊ป เป็นเครื่องมือใช้ล่าสัตว์และเป็น อาวุธที่หวังผลตั้งแต่ระยะ 10 ถึง 30 เมตร คําว่า หน้าไม้ ไม่อาจอธิบายชื่อที่มาได้ชัดเจน แต่เท่าที่พิจารณาเห็นว่า มีส่วนประกอบทั้งหมดทําจากเนื้อไม้ ปรากฏพบเห็นใช้เขาควายเหลา เป็นไกแทนเนื้อไม้บ้าง นอกจากนั้นยังเคยได้ยินผู้เฒ่า เรียกหน้าไม้ว่า “หน้าเก้ง” เข้าใจว่าหน้าไม้ ตัวใหญ่ คงใช้ล่าสัตว์ใหญ่ขนาดตัวเก้งได้ ในสมัยก่อน กลุ่มนายฮ้อยค้าวัวควายต้องเดินทางไกล ผ่านทุ่งนาป่าเขาก็นิยมนําหน้าไม้ติดตัวเป็นอาวุธคู่กาย สร้างความอบอุ่นให้กับกองคาราวาน

Crossbow

            Powerful hunting equipment, second only to a gun Is a tool for hunting and is Weapons with a range of 10 to 30 meters. The word face may not explain the name clearly. But considering that With all components made of wood Appeared to be seen using a buffalo horn Is a shot instead of wood In addition, he also heard the old man Called a crossbow “the deer head”. Understand that the big face would be used to hunt large animals in the deer. In the olden days, the trade group of the cows had to travel a long way. Through the forest fields, he also popularized the crossbow as a weapon for himself. Create warmth for the caravans.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ