หม้อดิน วัฒนธรรมบ้านเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ อายุราว 1,000-1,500 ปี

Clay pot Ban Phai Culture, Krasang District, Buriram Province Between 1,000-1,500 years old

1.หม้อดิน

            เป็นหม้อดินขนาดเล็กคอกว้าง ปากตรง ก้นแป้น มีขนาด 2.2″x 2″ (กว้าง x สูง) เป็นเครื่องปั้นดินเผา มีสีน้ำตาล

            Is a small clay pot with a wide neck, a straight mouth, and a bottom, with dimensions of 2.2 “x 2” (width x height). It is brown in color.


2.หม้อดิน

            เป็นหม้อที่มีขนาดเล็กตัวกลมป้อม ก้นแป้น ปากผายออกเล็กน้อย ทาด้วยน้ำโคลน มีขนาด 3.5″ x 3″ (กว้างxสูง) เป็นเครื่องปั้นดินเผา มีสีน้ำตาล

            Is a small pot, round, fortress, bottom of the pot, slightly fluffed mouth, painted with mud water. Size 3.5 “x 3” (width x height). Pottery is brown.


3.หม้อดิน

            เป็นหม้อดินขนาดเล็กปากผาย ก้นแป้น มีขนาด 3.5 x 3.5″ (กว้าง x สูง) เป็นเครื่องปั้นดินเผา มีสีขาว

            It is a small clay pot. The bottom of the pot is 3.5 x 3.5 “(W x H). It is a white pottery.


4. หม้อดิน

            เป็นหม้อดินขนาดเล็กปากผาย ออกเล็กน้อยก้นแป้น มีขนาด 4.5″ x 4″ (กว้าง X สูง) เป็นเครื่องปั้นดินเผา มีสีน้ำตาล

            Is a small clay pot, Pak Pak Slightly removed. The bottom of the pot is 4.5 “x 4” (width X height). It is brown in color.


5. ไห

            เป็นไหขนาดใหญ่ ปากผายออกก้นแป้น ไม่เคลือบสี มีขนาด 12″ x 22.2″ (กว้าง x สูง) เป็นเครื่องปั้นดินเผา มีสีน้ำตาลอมดำ

            Large jars Flap open, unglazed, size 12 “x 22.2” (width x height) is a pottery. Have a blackish brown color


6.หม้อดินเผา

            ปากผายออกก้นแป้นไม่เคลือบสี มีขนาด 6″ x 9.5″ (กว้าง x สูง) เป็นเครื่องปั้นดินเผา มีสีขาว

            Flap out the back. Unpainted keys. Size 6 “x 9.5” (W x H).


หม้อสูง

            มีลักษณะปากเล็ก คอสั้น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 38-48 เซนติเมตร ติดกับตัวภาชนะ ไหล่ภาชนะ กว้างมนค่อย ๆ สอบลงไปที่ฐาน สูงประมาณ 50-80 เซนติเมตร นิยม ตกแต่งด้วยลายขูดขีดเป็นรูปต่าง ๆ เคลือบทับด้วยน้ำเคลือบสีน้ำตาลดํา สีน้ำตาลอมเหลือง หรือภาชนะบางใบไม่มีน้ำเคลือบ ประโยชน์ใช้สอยอาจ ใช้บรรจุน้ำ เหล้า ปลาร้า น้ำผึ้ง หรือของมีค่าต่าง ๆ ฝังดินป้องกันขโมย เป็นต้น

High pot

            Looks like a small mouth with a short neck and a diameter of 38-48 cm. Next to the container, shoulder, container, wide, rounded, gradually down to the base about 50-80 cm high.     Popular decorated with scratches in various forms, coated with water, coated in black Yellowish brown Or some containers without water coating Utility may be used to contain water, liquor, pickled fish, honey or other valuables buried in the soil to prevent theft.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ