หอยสังข์และฐานรอง

หอยสังข์และฐานรอง

แบบศิลปะ : ลพบุรี (ศิลปะเขมรในประเทศไทย)

ชนิด : สำริด

ขนาด : สังข์ ยาว 25.3 เซนติเมตร ฐานรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร  สูง 7.5 เซนติเมตร

อายุสมัย : พุทธศตวรรษที่ 17 – 18

ลักษณะ : สังข์ ลวดลายด้านบนทำเป็นรูปเหวัชระภายในซุ้มมีนาคประกอบสองข้าง ฐานรอง มีสามขา ส่วนปลายทำเป็นเศียรนาค

Conch and Conch Pedestal

Lopburi Art (Khmer Art in Thailand)

12th – 13th  Century CE.

Bronze

long 25.3 cm, base diameter 8 cm, height 7.5 cm

            Conch shell, the top pattern is made of the shape of a Haywatchara, inside the arch, consisting of two serpents, The base has three legs and the tip is made of a Naga head.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ