เครื่องถ้วยบุรีรัมย์

Various porcelain Kiln area, Buri Ram Province Buddhist age 15-19 century

1.ไหสี่หู

ลักษณะ : ทรงเตี้ยคอสั้นปากเล็กคอบปากหนาฐานแคบ ไหล่กว้างมีสี่หู เคลือบสีน้ำตาลครึ่งใบ บริเวณปาก และฐานไม่เคลือบ ด้านข้างมีรอยตําหนิ คือ น้ำเคลือบเกาะเป็นก้อนหนา

1. Jars

            Nature : Short, short neck, small mouth, thick mouth, narrow base, wide shoulders with four ears, half brown glaze, mouth area and base unglazed The side with marks on the side is a thick coating of water.


2.ไหทรงสูง

            ไหทรงสูง ลักษณะปลายผายออกเล็กน้อย คอตั้ง ไหล่ลาด ลำตัวป่อง มีสันที่ไหล่ ส่วนก้นสอบเข้า ก้นภาชนะไม่เคลือบ ทรงกลมหรือรูปไข่ ความ สูงปานกลาง คอค่อนข้างยาว ส่วนมากปากผายออกคล้ายแจกัน

2. Tall jar

            The tall jar looks slightly flaky. The neck is sloping, the shoulders are bloated, the shoulders have a ridge at the shoulders and the butt is examined. The bottom of the container is not coated. Round or oval Medium height The neck is quite long. Most of the mouth fluttered like a vase.


3.ครก

            เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีน้ำตาลดำ ตัวครกเป็นรูปททรงกระบอก ปากบานออกเล็กน้อย มีเส้นนูนตกแต่งที่ฐาน และขอบปากภาชนะ

3. Mortar

            Brown-black glazed pottery The mortar is a cylindrical shape. Mouth slightly open With decorative reliefs at the base And the rim of the container.


4.กระปุก

             เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีน้ำตาลดำ  ฐานแบนเตี้ย มีลายเส้นขูดล้อมโดยรอบ ไม่เคลือบสี ตัวภาชนะกลมป้อม สีเคลือบกระเทาะร่อนหลุดไปกว่าครึ่ง เหนือไหล่ และรอบคอตกแต่งด้วยเส้นขูด คอกระปุกสั้นแคบปากผายออกเล็กน้อย

4. Bowl

            Brown-black glazed pottery, flat base with scraped stripes surrounded by unglazed color Fortress round container The glazed paint cracked over half of the shoulders and around the neck, decorated with scraped lines. The neck of the bowl is short, narrow, slightly flaking mouth.


5.ไหเท้าช้าง

            ภาชนะดินเผามีเชิง คอยาวคอด ปากบาน รูปร่างคล้ายคณโฑ มีลายเส้นโค้งขึ้นซ้อนๆ กันที่ตอนบน เคลือบสีน้ำตาล

5. Elephant’s foot jar

            The pottery has a long neck, neck open, shaped like a kanató With overlapping curved lines at the top, brown coating.


6. ฝาภาชนะ

            เป็นภาชนะดินเผาเคลือบเขียว ลักษณะเป็นรูปทรงกรวย มีเส้นนูนเรียงซ้อนลดหลั่นกันไปขึ้นไป นอกบนสุดเป็นหัวจุกคล้ายดอกบัวตูม

6. Container lid

            Is a green glazed earthenware The cone shape, with convex lines overlapping each other up. On the top was a spigot of lotus buds.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ