เครื่องราชยานคามหาม

เป็นชิ้นส่วนประดับราชยานคานหาม พาหนะหิ้วหามสำหรับผู้มีบรรดาศักดิ์นั่ง ถือเป็นเครื่องประกอบยศ ในอดีตใช้กันในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพาหนะสำหรับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และบุคคลชั้นสูงเท่านั้น ไม่ใช่ของที่สามัญชนจะใช้ได้ทั่วไป โดยใช้ข้าทาสบริวารประจำอาศัยแรงงานแบกหาม ใช้คนหาม 4 คน หรือ 8 คน มีลักษณะต่างๆ ทั้งชนิดประทับราบ และประทับห้อยพระบาท.


Royal medal
Is a piece adorning the poles Carrying carrying carrying seats Regarded as an ornament In the past, used during the reign of King Narai the Great. Is a vehicle for the King, the royal family, and the nobility only Not something that ordinary people would use. By servants, regular servants, relied on labor, carrying 4 people or 8 people carrying various characteristics Both stamped type And the royal hanging stamp.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ