แม่พิมพ์เครื่องประดับ        

แม่พิมพ์เครื่องประดับ        

วัสดุ : หินทราย
แบบศิลปะ : ศิลปะทวารวดี  
อายุสมัย : อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ 13-15 (ประมาณ 1,100–1,300 ปีมาแล้ว)

Jewelry mold

Material : Sandstone

Style/Origin : Dvaravati art

Age : Age around the beginning of the 8th – 10th century (about 1,100-1,300 years ago)

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ