22 ก.ย.65 บ่าย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ จำนวน 60 ท่าน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธนวุฒิ ตั้งสอนบุญ ที่ให้เกียรติมาต้อนรับนิสิต มมส.

+12

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ