กฐินประทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบองค์พระกฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี : กฐินประทานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เลขที่ 667-02-27402-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (กฐินประทาน)เลขที่ 129-1-654833-9 ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา สาขาบุรีรัมย์

วันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประกอบพิธีจุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มดอกไม้สดสีเหลือง ถวายราชสักการะ วางพวงมาลา และอ่านคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

สำนักศิลปะวัฒนธรรม นำโดย ผศ.ดร.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วย ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนัก และ อ.ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช อ.ธนากร เทียมทัน คณะกรรมการประจำสำนัก ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชุมอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ดำเนินงานประชุมอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายท่านวุฒิชัย พิรุณสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอัปสรา ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน/สำนัก

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน/สำนัก ขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุมเมือง ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์ กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย กรรมการ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผกามาศ บุตรสาลี กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.97 คะแนน

มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขออนุโมทนาสาธุบุญ ในการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มตั้งแต่เดือน กค 66 โดย พระอาจารย์ประเทือง ฯ และชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมมอบทุนการศึกษา ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะ

ศึกษาดูงานแหล่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามรอยเส้นทางวิถีและอารยธรรมไทย

คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ศึกษาดูงานแหล่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามรอยเส้นทางวิถีและอารยธรรมไทย ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมหาสารคาม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมงาน International Civilization Festival Karaiskakeia ครั้งที่ 55 ณ เมือง Karditsa

คณะนักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 12 คน ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน International Civilization Festival Karaiskakeia ครั้งที่ 55 ณ เมือง Karditsa ประเทศกรีซ เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นศิลปะแห่งการละคร ฟ้อนรำและดนตรีอันงดงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมชาวกรีกและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงาน ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ที่ดูแลให้การต้อนรับเป็นอย่างดี Buriram Rajabhat University’s Dance Ensemble Participates in the 55th International Culture Festival “Karaiskakeia” in Karditsa A 12-person dance ensemble from Buriram Rajabhat University participates in the 55th International Culture Festival…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญ วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

+71

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

+64

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ