Category Archives: นิทรรศการวัฒนธรรมอีสานใต้

กับแก๊ป

กับแก๊ป             เป็นเครื่องมือใช้จับตายหนู กระแต กระรอกหรือนก โดยใช้เหยื่อ มีลักษณะคล้ายกับแก๊ปที่ใช้วางตั้งบนพื้นขวาง ทางเดินหนูพุกหรือหนูท้องขาว แต่กับดักชนิดนี้ ใช้แขวนที่ ใดที่หนึ่งบนเรือนพักอาศัย ดักหนูบนเรือนหรือใช้แขวนบน ต้นไม้ กิ่งไม้ ดัก กระแต กระรอก และสามารถใช้ดักนกได้ ชาวบ้านบางท้องที่เรียกกับแขวน โดยเรียกตามลักษณะการ จัดวางเครื่องมือ With cap             Is a tool used to detect rodents, chipmunks, squirrels, or birds using prey, similar to the capes used on the ground. Voles or white stomach rats But this type of trap…

ส้อมปลาไหล

ส้อมปลาไหล             เป็นเครื่องมือใช้เสียบแทงล่าปลาไหลที่หลบอาศัยทํารูอยู่ในดินโคลนตามแหล่งน้ำ สระน้ำที่เริ่มแห้งหรือแห้ง ดินโคลนหดตัวแยกแตกระแหง ส้อมเป็นชื่อเดียวกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ใช้ร่วมกับช้อน เป็นซี่แยกออกสี่ซี่ใช้เสียบชิ้นอาหาร หรือมีซี่เป็นสองชี้ใช้เสียบชิ้นผลไม้ จากลักษณะการใช้ที่ใกล้เคียงกัน ส้อมปลาไหลก็มีซี่เป็นง่ามสองซี่ มีคันและด้ามมือจับใช้กดแทง เสียบปลาไหลในดินโคลน Eel fork             Is a tool used to stab the eel which hides shelter in mud in the water source Pools that start to dry up or dry up Mud, shrinking, separation, cracking The fork is the same name as the tableware….

ซิงนกคุ่ม

ซิงนกคุ่ม นกคุ่มเป็นชื่อเรียกนกชนิดหนึ่ง ตัวป้อมมีขนาดโตเท่าลูกไก่บ้าน อายุประมาณ 20 วัน ขนสีน้ำตาลเทา มีลายพาดเป็นแถบริ้วที่ปีกข้างลําตัว ที่แก้มมีจุดประสีขาวบนพื้นสีดํา ขนใต้ท้องสีน้ำตาลอ่อน ตัวเมียใต้คางมีสีดํา ปากยาว ปีก หาง ขาสั้น ขาแต่ละข้างมีนิ้วเท้าด้านหน้าสามนิ้ว นิ้วหลังไม่มี วางไข่ คุ้ย เขี่ยหาปลวก แมลงและเมล็ดพืชบนพื้นดิน บริเวณพุ่มไม้เตี้ยโล่ง หรือหากินในทุ่งนาระยะข้าวสุกเริ่มเก็บเกี่ยว เมื่อได้รับอาหารสมบูรณ์ เดือน 3 เดือน 4 มีฝน ตก อากาศสดชื่น ต้นหญ้าแตกใบระบัด นกตัวเมียจะอืดร้องเสียงนุ่มนวลไพเราะ นกคุมตัวผู้จะ ดูแลเลี้ยงลูกเป็นอย่างดี หากมีศัตรูเข้ามาทําร้ายลูก พ่อนกจะแกล้งทําปีกหัก ขาหัก นอนดิ้น กลิ้งอยู่ใกล้บริเวณนั้น ให้ศัตรูหันเหออกจากลูกมาสู่ตัวเอง เปิดโอกาสให้ลูกได้หลบหนีออกไป Xing Quail Quail is a bird species. The fort is as large as…

สวิง

สวิง             เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำ ลักษณะเป็นถุงตาข่ายมีขอบปากเป็นไม้เส้นวงกลมใช้ช้อนตัก กุ้ง ปลาซิว ลูกอ๊อด ลูกกบ แมลงน้ำและปลาขนาดเล็กทั่วไปที่หลงติดอยู่หรืออาศัยในแหล่งน้ำ ขนาดเล็กตื้น ๆ สามารถใช้ช้อนตักจับได้ตลอดปี            ผู้ใช้จะนำสวิงและข้องติดตัวออกไปตามลำพัง หรืออาจนัดหมายเพื่อนบ้านด้วย หลายคนเลือกแหล่งน้ำที่มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ใน น้ำตื้น ในฤดูฝน หากฝนทิ้งช่วง น้ำในแปลงนาเริ่มแห้งสามารถช้อนตัก ลูกปลา กุ้ง ลูกอ๊อดหรืออาจเป็นลูกกบ เขียด ส่วนในฤดูแล้ง ร้อน สามารถเลือกแหล่งน้ำที่เริ่มตื้นเขิน ช้อน ตัก กุ้ง ปลากระดี่ ปลาซิว ปลาหมอ หรือปลา ขนาดเล็กทั่วไปได้ Net             Is a fish catching tool It is a net bag with a circle around the mouth, used to scoop…

ด้วงดักหนู (หน่วง)

ด้วงดักหนู (หน่วง)            ใช้ดักจับตายหนูโดยมีเหยื่อล่อภายใน หรือใช้ดักกระรอก กระแตโดย วางไว้บนกิ่งคาคบไม้พอได้ เป็นเครื่องมือดักหนที่ประดิษฐ์ใช้กันแพร่หลายใน สมัยก่อน ๆ ปัจจุบันยังคงมีใช้กันอยู่ แต่ก็เริ่มลดน้อยลง ในภาคอีสานมีชื่อ เรียกหลายชื่อ เช่น หน้วงดักหนู หรือหน่วง มีความหมายว่า เหนี่ยวดึงไว้ ทําให้ช้า เจ็บปวดหนัก เรียก เจ็บหน่วง ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้ก็ทําให้หนูเจ็บปวด หนักก่อนที่ต้องตาย ภาคกลางเรียก ด้วง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี ที่ใช้วิธีการสีให้ เกิดเสียง เรียก “ซอด้วง” จึงไม่แน่ใจว่า ซอด้วง ขอยืมชื่อ “ด้วงดักหนู” หรือ ด้วงดักหนูยืมชื่อมาจาก “ซอด้วง” เพราะทั้งสองชนิดก็มีลักษณะส่วนประกอบ ใกล้เคียงกัน คือ มีไม้คันและกระบอกเป็นส่วนประกอบหลัก Mouse Trap Beetle (Delay)             Used to trap rodents with bait inside. Or…

พะเนียดนกเขา

พะเนียดนกเขา             พะเนียดทำจากแกนไม้เนื้อแข็ง  เหลาบากเจาะเตรียมไว้  เพื่อต่อกับส่วนประกอบอื่น ๆ  มีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร  แบ่งครึ่งหนึ่งเป็นกรง  อีกครึ่งหนึ่งทำชาน  กรงที่ฐานทำจากเส้นหวายเป็นรูปวงกลม  รอบไม้แกนต่อขึ้นข้างบนด้วยเส้นลวด  ที่ได้จากการเผาล้อรถจักรยานยนต์  รอยต่อยึดกับโครงหวายเป็นช่องตาห่างๆ  มีประตูเลื่อนเข้าออกด้านล่าง  ใช้เป็นที่ขังนกต่อ  ครึ่งหนึ่งของไม้แกนด้านหน้าทำชาน  โดยดัดเส้นลวดใหญ่  มนโค้งสอดเข้าแกนไม้ปลายลวดต่อติดกับหน้ากรงด้านล่าง  ถักร้อยตาข่ายโดยรอบบนแกนไม้ทำไม้เกาะ (คอน)  จากกิ่งไม้ปลายข้างหนึ่งผูกติดกับปลายแกนไม้  ปลายอีกข้างหนึ่งผูกเชือกต่อไปยังสลัก  สลักทำจากเส้นลวดตรงกลางดัดโค้งมนเป็นปมปลายอีก  ข้างในผูกติดด้านบนสุดของกรง  ไม้เกาะสามารถยกขึ้นลงได้  ฝาครอบทำจากเส้นลวด  ดัดโค้งที่ปลายลวด  ต่อจากปลายไม้แขนที่สอดกับไม้แกน  ซึ่งมีสปริง 2 ข้าง  รัดอยู่ด้านข้าง  ส่วนโค้งฝาครอบวางบนแกนไม้  ถักตาข่ายรอบฝาครอบ  ยกฝาครอบขึ้นแล้วปล่อย ฝาครอบจะดีดกลับลงด้วยแรงสปริง Flounder             Known to be made of hardwood core. Sharpening, notching, drilling, preparing In order to connect…

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือ “พระพุทธเจ้าหมอ”

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือ “พระพุทธเจ้าหมอ”             พระนามของท่านหมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค รูปของพระองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ พระหัตถ์ถือยาสมุนไพร ที่สามารถรักษาโรคทางกาย และโรคทางกรรมของสัตว์โลก Bhaisajyaguru, Lord of Healing             Your name means the Buddha, the teacher of medicine. His image is in a meditation position. His hands holding herbal medicine. That can treat physical illness And the karma of the animal world.

นางปรัชญาปารมิตา

นางปรัชญาปารมิตา แบบศิลปะ : ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย) แบบบายน ชนิด : สำริด ขนาด : สูง 11 เซนติเมตร อายุสมัย : ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ลักษณะ : ลักษณะเป็นเทวสตรี สันนิฐานว่าเป็นรูปนางปรัชญาปารมิตา พระเศียรสวมมงกุฏ กรองศอประดับอุบะ สวมพาหุรัด พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว นุ่งผ้าเป็นริ้ว มีชายผ้ารูปหางปลา คาดเข็มขัดประดับอุบะขนาดใหญ่ Pratchaya-Paramita Lopburi Art (Khmer Art in Thailand) Bronze Height 11 cm 13th Century CE.             Nature Hindu Deity, That the image is a philosophy of Paramita Head wearing a tiara Oman decorated…

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร แบบศิลปะ : ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรในประเทศไทย) ชนิด : สำริด อายุสมัย : พุทธศตวรรษที่ 18 ลักษณะ : พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เกล้าผมเป็นมวยสูงทรงกระบอก สวมกระบังหน้า  พระนลาฏกว้าง พระขนงต่อกับพระนาสิกใหญ่ พระเนตรเหลือบมองต่ำ พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย สวมกุณฑล พระหัตถ์มี 4 กร ถือสิ่งของภายในพระหัตถ์ นุ่งผ้าสั้นยาวเหนือเข่า เป็นริ้ว ชักชายผ้าเป็นวงโค้งด้านหน้า ประทับยืนบนแท่นสี่เหลี่ยม Bodhisattva Avalokitesavara Lopburi Art (Khmer Art in Thailand) Bronze 13th Century CE.             Bodhisattva Avalokitesavara. The hair is a tall, cylindrical bun, Wear a visor, Wide forehead, eyebrows attached…

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางสมาธิ

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางสมาธิ              ประทับนั่งสมาธิ 2 กร สภาพชํารุด สวมชฎามกุฎ พระพักตร์เลือนลาง  มีพระกรขวา และพระกรทางด้านซ้าย รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะเขมรสมัยบายน อายุประมาณ พ.ศ. 1720 – 1773 Bodhisattva Avalokitesavara Pang Meditation             Meditate with 2 hands Damaged condition Wearing a crown prince With left hand and right hand Overall, it shows the Cambodian art style of the Bayan period, aged around 1720 – 1773.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ