Category Archives: นิทรรศการวัฒนธรรมอีสานใต้

คันฉ่อง

คันฉ่อง           คัน คือ ด้ามของวัสดุ สำหรับ ถือ           ฉ่อง เป็น คำเดียวกัน กับคำว่า ส่อง เป็นเครื่องใช้แผ่นกลมทำด้วยโลหะขัดเงา ใช้ส่องหน้าเช่นเดียวกับกระจก ต่อมาใช้เรียกกระจกส่องหน้าแบบที่ตั้งโต๊ะเครื่องแป้ง คำว่ากระจก เป็นคำที่รับมาจากภาษาเขมรว่า กญฺจกํ อ่านว่า (ก็อญ จ็อก) Mirror             The rod is the handle of the material for carrying             Chong is the same word as shining. Is a machine that uses circular plates made from polished metal Used to look at the…

กระปุกสองหู

กระปุกสองหู      เครื่องเคลือบดินเผาจากเตา ซึ่งพบในอำเภอบ้านกรวดและอำเภออื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 – 19 เครื่องเคลือบในแถบนี้ได้รับอิทธิพลจากจีนหรืออาจทำโดยช่างจีนในระยะเริ่มแรก แต่ภายหลังก็พัฒนารูปแบบเป็นของตัวเอง เพื่อความเหมาะสมในการใช้สอยตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่งของเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวดกับของสุโขทัยเมื่อยังกำหนดอายุของเตาสุโขทัยลงไปแน่นอนไม่ได้ ถ้าสันนิษฐานว่าสร้างสมัยราชวงศ์หยวน คือระหว่าง พ.ศ. 1836–1911 คือศตวรรษที่ 19–20 โดยได้ช่างมาจากเมืองจีน ในขณะที่เครื่องปั้นดินเผาเคลือบชนิดเดียวกันมีแพร่หลายในบ้านกรวด ซึ่งส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งรูปแบบ สี และขนาด ในระหว่าง พ.ศ. 1432–1750 คือพุทธศตวรรษที่ 15–18 ห่างกันประมาณ 100–300 ปี ชนในท้องถิ่นนี้ไปมาหาสู่กันอย่างทั่วถึง จะเห็นได้จากพ่อขุนผาเมืองรับเอานาม– ยศ จากกษัตริย์เขมร ภาษาและหนังสือก็ใช้ร่วมกันอย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่าช่างก็ดี เทคนิคก็ดี เทคนิคก็ดี ในการทำเครื่องดินเผาของชาวสุโขทัยนำไปจากบ้านกรวดนี้เอง โดยผ่านทางเมืองโคราช เมืองศรีเทพ และเข้าสู่สุโขทัย           แบบศิลปะ : เครื่องถ้วยสุโขทัย           ชนิด :  ดินเผาเคลือบ           ขนาด : สูง 15.5…

ภาชนะทรง “คนโท หรือ หม้อน้ำ”

          บางใบมีลักษณะคล้ายผลน้ำเต้า บางใบทำเป็นรูปบุคคล หรือรูปสัตว์ เช่น ช้าง นก  รูปทรงหลักจะมีคอยาว ปากบาน ฐานเล็ก ส่วนกลางลำตัวป่องออก นิยมเคลือบสีน้ำตาล หรือเคลือบสองสีในใบเดียวกัน           Some leaves look like gourds. Some leaves are made into portraits or animals, such as elephants, birds. The main shape has a long neck, a small base of the mouth, and a bloated body. Popular brown coating Or coated in two colors…

ภาชนะทรง “กระปุก”

เป็นเครื่องเคลือบที่มีลักษณะกลม ป้อมเตี้ยหรือทรงกลมแป้น ขนาดไม่ใหญ่นัก ปากเล็ก มีทั้งรูปแบบปกติ และแบบที่มีรูปสัตว์ เช่น ช้าง นก กระต่าย ม้า แมว ประกอบ ภาชนะทรงนี้มักเคลือบน้ำเคลือบสีน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่           Is a porcelain that has a round shape Fortress is short or round Not too large in size and with a small mouth And with animal shapes such as elephants, birds, rabbits, horses, and cats. This container is most often coated…

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ