Category Archives: ภาพกิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมงาน International Civilization Festival Karaiskakeia ครั้งที่ 55 ณ เมือง Karditsa

คณะนักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 12 คน ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน International Civilization Festival Karaiskakeia ครั้งที่ 55 ณ เมือง Karditsa ประเทศกรีซ เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นศิลปะแห่งการละคร ฟ้อนรำและดนตรีอันงดงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมชาวกรีกและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงาน ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ที่ดูแลให้การต้อนรับเป็นอย่างดี Buriram Rajabhat University’s Dance Ensemble Participates in the 55th International Culture Festival “Karaiskakeia” in Karditsa A 12-person dance ensemble from Buriram Rajabhat University participates in the 55th International Culture Festival…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญ วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

+71

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

+64

5 พ.ค.66 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี จำนวน 39 ท่าน ในโครงการค่ายสังคมศึกษา ด้วยความยินดียิ่งค่ะ วิทยากรบรรยายนำชมศูนย์ โดยคุณกิตติสา วงศ์คำ

+6 ดูข้อมูลเชิงลึก โปรโมทโพสต์ ความรู้สึกทั้งหมด 7Chanita Butrattana, Panasin Max Sriviset และ คนอื่นๆ อีก 5 คน

ประมวลภาพงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ +191

22 ก.ย.65 รอบ แรก ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลธีรา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ จำนวน 183 คน

0:03 / 0:13 +41

22 ก.ย.65 รอบ 2 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลธีรา จำนวน 183 คน ด้วยความยินดียิ่ง

+24

22 ก.ย.65 บ่าย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ จำนวน 60 ท่าน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธนวุฒิ ตั้งสอนบุญ ที่ให้เกียรติมาต้อนรับนิสิต มมส.

+12

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ