Category Archives: ภาพกิจกรรม

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ อ.พรภวิษย์ ชะนวนชัย นำ นศ.สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 3 หมู่ 3 จำนวน 35 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับไทยศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ นักศึกษา กศ.บป.สาขาการจัดการ ในการเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

ยินดีต้อนรับ อ.พรภวิษย์ ชะนวนชัย นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 หมู่ 1 จำนวน 37 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับไทยศึกษา

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ