Category Archives: ภาพกิจกรรม

22 ก.ย.65 รอบ แรก ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลธีรา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ จำนวน 183 คน

0:03 / 0:13 +41

22 ก.ย.65 รอบ 2 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลธีรา จำนวน 183 คน ด้วยความยินดียิ่ง

+24

22 ก.ย.65 บ่าย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ จำนวน 60 ท่าน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธนวุฒิ ตั้งสอนบุญ ที่ให้เกียรติมาต้อนรับนิสิต มมส.

+12

15 ก.ย.65 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ ผอ. คณะครู และนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านตาแก ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 95 คน เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

+20 See Insights Boost a Post 22

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ อ.พรภวิษย์ ชะนวนชัย นำ นศ.สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 3 หมู่ 3 จำนวน 35 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับไทยศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ นักศึกษา กศ.บป.สาขาการจัดการ ในการเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

ยินดีต้อนรับ อ.พรภวิษย์ ชะนวนชัย นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 หมู่ 1 จำนวน 37 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับไทยศึกษา

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ