ขวานฟ้า

ขวานฟ้า

ลักษณะ : การนำมาผูกติดกับด้ามไม้ และใช้เถาวัลย์ หรือหวายพันให้แน่น ใช้เป็นขวานสำหรับตัดต้นไม้ หรือใช้เป็นเครื่องมือในการขุดดินหาเผือกมัน หรือทำกสิกรรม เป็นต้น ขวานรูปแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับขวานในปัจจุบัน

Stone axe

Nature : Introduced into a wooden handle And use vines Or tightly wound rattan Used as an ax for cutting trees Or use as a tool to dig the soil to find taro, Or farming, etc. This form of ax resembles an ax today.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ